Místo poskytování služby:
Tyršova 678/21, Poděbrady III

Konzultační místnost a kancelář ergoterapeuta je soustředěna do suterénních prostor budovy LUXOR Poděbrady. Vstup do budovy je bezbariérový, je možné použít osobní výtah.

Službu poskytujeme zdarma.

Provozní doba:
Pondělí 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00
Úterý 8:00 – 12:00 / 13:00 – 15:00
Středa 8:00 – 12:00 / 13:00 – 14:00
Čtvrtek 8:00 – 12:00
Pátek 8:00 – 12:00

Kontakt:
Telefon: 325 512 670
Mobil ergoterapeut: 775 579 581
Mobil sociální pracovník: 775 593 603


"Pilotní přeměna klasické rezidenční služby (Luxor Poděbrady) v zařízení poskytující moderní komunitní služby."

SOCIÁLNÍ REHABILITACE – ERGOTERAPIE


Tato služba je finančně podpořena z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160. V letech 2018 – 2019 byla služba poskytována s podporou projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II“ registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846.

Ocitli jste se v situaci, kdy je pro Vás obtížné zvládnout sebeobsluhu, soběstačnost, nebo se samostatně sociálně začlenit?

Pomůžeme Vám s nácvikem dovedností potřebných pro zvládání péče o vlastní osobu, které potřebujete ve vašem přirozeném prostředí, a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.

Sociální rehabilitace je poskytována dle § 35 vyhláška č. 505/2006 Sb.

V našem zařízení se konkrétně jedná například o tyto činnosti:
 • Pomoc s nácvikem dovedností potřebných pro zvládání péče o vlastní osobu, které potřebujete ve vašem přirozeném prostředí, a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.
 • Trénink fatických funkcí - schopnost pojmenovat předměty a porozumět řeči.
 • Trénink kognitivních funkcí - vnímání, myšlení a paměť.
 • Nácvik hrubé, jemné motoriky a nácvik úchopů.
 • Nácvik běžných denních aktivit - oblékání, hygiena, stravování, nakupování, vaření, používání výtahu, telefonování…
 • Doporučení a nácvik používání kompenzačních pomůcek.
 • Nácvik samostatného pohybu a orientace. Nácvik běžných i alternativních způsobů komunikace.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Doprovod například k lékaři.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, a mnoho dalšího dle potřeb klienta.
 • doporučení a nácvik používání kompenzační pomůcky

 • Službu je možné poskytnou po předchozím sociálním šetření, které provádí sociální pracovník, po ergoterapeutickém vyšetření klienta ergoterapeutem a stanovení cíle a přání klienta.

  Pravidla poskytování služby – sociální rehabilitace
  Vzor smlouvy o poskytnutí služby

  Cílová skupina:

  Služby Komunitního centra poskytujeme:
 • osobám se zdravotním postižením
 • osobám s chronickým onemocněním
 • seniorům

 • Službu poskytujeme osobám od 19 do 80 let sociálně vyloučeným a osobám v nepříznivé sociální situaci, nebo osobám, kteří jsou touto situací ohroženi.
  Služby poskytujeme především klientům ze Středočeského kraje.

  Službu poskytuje sociální pracovnice komunitního centra: Mgr. Jana Málková, DiS

  Službu poskytuje ergoterapeutka komunitního centra: Bc. Anna Hrochová

  Kapacita:

  20 klientů/týden.
  Poznámka: Kapacita sociální rehabilitace je orientačně uvedena, každému klientovi vyhovíme a poskytneme potřebnou pomoc či podporu.

  Konzultace probíhají nejčastěji individuálně (klient a ergoterapeut).
  Délka konzultace je individuálně přizpůsobena klientovi a jeho potřebám.

  TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!!!!

  Copyright 2021 © Luxor Poděbrady