Harmonogram aktivit

Dále zajišťujeme pravidelné:
 • Vycházky - dle přání klientů (s pracovníky v přímé péči, dobrovolníci, studenti)
 • Bohoslužba - 1x měsíčně
 • Biblická hodinka - 1x měsíčně
 • Křeslo pro hosta (besedy se zajímavými osobnostmi, lékaři, cestovateli a podobně)
 • Vystoupení žáků ze ZUŠ - 1x měsíčně, vždy poslední středa v měsíci
 • Canisterapie - 1x za 3 týdny
 • Předčítání z knih a beseda - 1x měsíčně
 • Hudební a literární programy dětí z MŠ a ZŠ Poděbrady
 • Zajímavé besedy a setkání v rámci Univerzity volného času
 • Hudební vystoupení skupin z Poděbrad a okolí
 • Celodenní stravování obohacené každodenní nabídkou výběru ze 4 zeleninových a ovocných salátů
 • Kondiční cvičení na jídelně - každý den
 • Výbor obyvatel – 1x za měsíc
 • „Kniha do domu“ – donáška knih 1x měsíčně z Městské knihovny v Poděbradech
 • Kulturní a zábavné vystoupení
 • Výlety, oslavy Masopustu, MDŽ, velikonočních a vánočních svátků, různé výstavy, opékání buřtů na zahradě, oslavy jubileí klientů…
 • Kondiční cvičení na RHB - každý den

 • Akce 2018 09. 02. 2018 Křeslo pro hosta
  Dnešní pozvání na aktivitu Křeslo pro hosta přijala paní ředitelka Ing. Miriam Piskačová ze Základní školy TGM Poděbrady. Přednášela o přijetí a vzdělávání žáků na základní školu, o pravomocech vyučujících, o spolupráci rodičů se školou, o školních i mimoškolních aktivitách žáků a dalších zajímavých tématech ohledně školství. Paní ředitelka především odpovídala na četné otázky klientů, při nichž se nevyhnula ani porovnávání současného školství s dobou, kdy naši senioři procházeli školními lavicemi. Děkujeme za návštěvu!  31. 01. 2018 Vystoupení žáků ZUŠ Poděbrady
  Poslední lednový den v novém roce do Domova opět zavítaly děti ze Základní umělecké školy Poděbrady s panem učitelem Stanislavem Měchurou. Děti se pod jeho vedením učí hrát na různé hudební nástroje, např. na harmoniku, kytaru nebo housle. Své nové hudební výkony chodí každou poslední středu v měsíci předvést našim seniorům, kteří se na každé vystoupení velmi těší.  26. 01. 2018 Křeslo pro hosta
  Páteční dopoledne klientům zpříjemnil svým povídáním a promítáním o Irsku pan Ing. Polesný, který do Domova pravidelně dochází a pokaždé poutavě vypráví o svých cestovatelských zážitcích z různých koutů světa.  09. 01. 2018 Vystoupení VOX nymburgensis
  Nevšední podvečerní kulturní zážitek zažili klienti při vystoupení smíšeného komorního sboru VOX nymburgensis, který působí při Městském kulturním středisku Nymburk. V repertoáru sboru jsou tak zpěvy od jednohlasého gregoriánského chorálu přes polyfonní skladby renesanční i barokní, klasicistní a romantická díla, až po kompozice 20. a 21. století. V hojné míře také české lidové písně a písně dalších evropských národů. Zazpívat klientům přišlo 20 sboristů pod profesionálním vedením MgA. Jana Mikuška. Vystoupení bylo hodně emotivní a seniorům se velmi líbilo. Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávený večer!  02. 01. 2018 Sbírka na zvířátka
  Každoročně v prosinci pořádá náš Domov „Sbírku na zvířátka“, které se účastní klienti a zaměstnanci. V prosinci 2017 se nám podařilo pro zvířátka do záchranné stanice na Huslíku, na útulek pro psy v Poděbradech a v neposlední řadě i pro „luxoráckého kocoura“ Macka vybrat částku 7 337,-Kč. Všem přispívajícím moc děkujeme!

  Akce 2017


  Akce 2016


  Akce 2015


  Akce 2014


  Akce 2013


  Akce 2012


  Akce 2011


  Akce 2010


  Akce 2009


  Copyright 2018 © Luxor Poděbrady